Toekomstige fusiegemeenten vragen nader onderzoek

Als je je gaat verloven, wil je van alles weten over je partner. Dit geldt ook voor de gemeenten Stadskanaal, Pekela en Veendam, die middels een herindeling met elkaar in zee willen gaan.
De colleges van de drie gemeenten vragen nu de gemeenteraden om in te stemmen met een vervolgonderzoek naar die mogelijke herindeling.

Onderzoek

De colleges van de drie gemeenten willen een onderzoek op vier punten:
1. Is er draagvlak voor de herindeling?
2. Worden we er economisch sterker van?
3. Hoe staat de fusiegemeente er straks financieel voor?
4. Kunnen we als één gemeente meer zelfstandig doen?

Nog dit jaar een besluit

Als de gemeenteraden instemmen met het vervolgonderzoek, kan dat eind februari van start gaan. Voor de zomer moeten de eerste resultaten dan duidelijk zijn, zodat de gemeenten nog dit jaar kunnen beslissen of ze voor of tegen de herindeling zijn.