Hoorzitting over gasbesluit in Tweede Kamer

De Tweede Kamer in Den Haag maakt zich op voor een hoorzitting maandag over het gasbesluit. Tal van deskundigen komen tijdens de zitting aan het woord.
De hoorzitting wordt gehouden als voorbereiding op het gasdebat, op 26 januari. Eind december maakte minister Henk Kamp van Economische Zaken bekend dat er jaarlijks
uit de Groningse bodem mag worden gehaald.

Discussie

De vraag is of de Kamer daar mee instemt. Afgezien van het productieplafond is er veel discussie over andere onderdelen van het gasbesluit. Veel fracties wijzen er op dat volgens Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) ondanks het terugdraaien van de Groningse gaskraan, de dreiging van aardbevingen niet afneemt.

Waardevermeerderingsregeling

Ook worden vraagtekens gezet bij het aantal woningen dat versterkt wordt. Dat zijn er veel minder dan aanvankelijk werd aangenomen. Verder roept het stopzetten van de waardevermeerderingsregeling veel verzet op. Regeringspartij PvdA gaat een motie indienen om de waardevermeerderingsregeling te behouden. De ChristenUnie liet weten het onrechtvaardig te vinden dat de regeling wordt afgeschaft.

Hoorzitting

Maandag komen tijdens de hoorzitting onder anderen specialisten, de NAM, het KNMI, het Staatstoezicht op de Mijnen, Groninger bestuurders en gedupeerden aan het woord.

Werkbezoek

Leden van de Kamercommissie Economische Zaken brachten ter voorbereiding van het gasdebat afgelopen vrijdag een werkbezoek aan het aardbevingsgebied.

Fakkeloptocht

Een aantal Kamerleden, waaronder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) en Eric Smaling (SP), liep mee in de fakkeloptocht tegen de gaswinning door de binnenstad. Het protest werd georganiseerd door de Groninger Bodem Beweging en Milieudefensie om hun ongenoegen te uiten over het gasbesluit van het kabinet.