RUG zoekt 25.000 Groningers voor aardbevingsonderzoek

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft 25.000 Groningers uitgenodigd om mee te doen aan het aardbevingsonderzoek Gronings Perspectief. Het gaat om Groningers uit alle 23 gemeenten.
Het onderzoek kijkt naar de veiligheid, gezondheid en het toekomstperspectief en wordt uitgevoerd in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders.

Onderbelicht

Alders: 'Er wordt veel onderzoek gedaan naar de gevolgen van aardbevingen voor huizen en andere gebouwen. Maar de gevolgen van de aardbevingen voor de gezondheid zijn tot nu toe relatief onderbelicht gebleven. Met het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen worden die in beeld gebracht'.

Verloop onderzoek

Deelnemers moeten tot eind 2017 elk kwartaal een enquête beantwoorden. De 25.000 Groningers zijn geselecteerd door middel van een steekproef. De RUG werkt voor het onderzoek samen met alle Groninger gemeenten, de provincie, de GGD en de Veiligheidsregio.

Maatregelen

Het doel van het onderzoek is vooral om Groningers een stem te geven. Naar aanleiding van onderzoeksresultaten kunnen ook concrete maatregelen worden genomen. Zo kan met bewoners en instanties worden gezocht naar oplossingen voor gesignaleerde problemen.
Alle onderzoeksresultaten worden gepubliceerd op groningsperspectief.nl.