Twijfels in Kamer over resultaten Economic Board

PvdA-Kamerlid Jan Vos heeft een bommetje gelegd onder Economic Board Groningen. Bij de hoorzitting over de gaswinning in de Tweede Kamer maandag sprak hij zijn twijfels uit over het nut van deze organisatie.
Honderd miljoen euro

Economic Board houdt zich bezig met het versterken van de economie in het aardbevingsgebied. Daarvoor hebben de NAM en de provincie Groningen voor de komende vijf jaar bijna honderd miljoen euro beschikbaar gesteld.

Andere besteding

Vos heeft zo zijn twijfels: 'Economic Board is al een tijd bezig, maar we merken er weinig van. Het geld wordt vooral in de organisatie gestopt. Ik ben niet erg overtuigd van een goede besteding van het geld', merkt Vos op.
Hij overweegt minister Henk Kamp van Economische Zaken voor te stellen een deel van het geld een andere bestemming te geven. Daarbij noemt hij het in ere herstellen van de waardevermeerderingsregeling.

Aanbestedingregels

Directeur Marco Smit van Economic Board Groningen wijst er op dat het tijd kost om de nieuwe organisatie op te bouwen. 'Wij voelen ook de tijdsdruk om geld uit te geven. We hebben bijvoorbeeld bij projecten te maken met aanbestedingsregels. Het kost tijd om daar aan te voldoen', licht Smit toe.
Hij wijst er verder op dat er inmiddels geld is geleend aan ondernemers, die plannen hebben voor het aardbevingsgebied.

Hoorzitting

De Tweede Kamer in Den Haag hield maandagmiddag een hoorzitting over het gasbesluit van minister Kamp van eind december vorig jaar. De minister maakte toen bekend dat er jaarlijks maximaal 27 miljard kuub gas uit de Groningse bodem mag worden gehaald. Tal van deskundingen kwam maandagmiddag tijdens de zitting aan het woord. De hoorzitting werd gehouden ter voorbereiding op het gasdebat op 26 januari.