Het Kopland en Siriz werken samen bij hulp aan kwetsbare vrouwen

Betere hulp aan kwetsbare vrouwen. Dat is het doel van de samenwerking tussen de organisaties Het Kopland in Groningen en de landelijke organisatie Siriz.
Siriz staat vrouwen bij die onbedoeld zwanger zijn; Het Kopland biedt hulp bij huiselijk geweld en heeft een vrouwenopvang. Volgens beide organisaties kunnen ze veel aan elkaar hebben en daarom ondertekenden ze maandag een samenwerkingsovereenkomst.

Hulpverlening

Alice Vellinga van het Kopland: 'Veel van onze vrouwen in de opvang zijn zwanger en soms is er sprake van onbedoelde zwangerschap. We vinden het belangrijk om van begin af aan de hulpverlening al te bieden. Juist omdat we niet willen dat huiselijk geweld wordt doorgegeven aan de volgende generatie.'

Andere doelgroep

Toch heeft Siriz grotendeels een andere doelgroep dan Het Kopland. Het gaat meestal om jonge vrouwen die onbedoeld zwanger raken, zonder dat ook sprake is van huiselijk geweld. Bestuurder Ronald Zoutendijk: 'Bij ons komen ze terecht omdat ze onbedoeld zwanger zijn en niet goed weten wat ze ermee moeten.'
Toch denkt hij in bepaalde gevallen naar Het Kopland door te kunnen verwijzen. 'En we kunnen gebruikmaken van elkaars expertise', aldus Zoutendijk.
Ook op het gebied van voorlichting op scholen willen beide organisaties samenwerken.

Lees ook: