Asielzoekersboot is optie voor Veendam

Volgens raadslid Pe Langen uit Veendam wordt de Zwaaikom genoemd als mogelijke locatie voor een asielzoekersboot in de Parkstad.
Volgens de gemeente en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is een boot inderdaad een van de mogelijke opties voor de opvang van asielzoekers binnen Veendam. Wel zijn de gesprekken hierover nog oriënterend van aard.

Verantwoordelijkheid

Raadslid Langen van de fractie VeurUutKiek Veendam ziet niets in de mogelijke komst van asielzoekers naar zijn gemeente, terwijl het de PvdA-fractie nu juist veel te lang duurt 'voordat ook Veendam zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt'.
Maandagavond worden de fractievoorzitters in Veendam bijgepraat over de stand van zaken van de oriënterende gesprekken tussen het stadsbestuur en het COA.