Waterschap gebruikt vorst om Grote Waternavel de nek om te draaien

Waterschap Noorderzijlvest gaat de vorst gebruiken om de Grote Waternavel te verdrijven.
Deze woekerende waterplant veroorzaakt met name probemen in het Zuidelijk Westerkwartier.

Waterkwaliteit

Als een sloot vol ligt met deze plant is er geen goede doorstromimg meer, waardoor de waterkwaliteit minder wordt. Bovendien verdringt de Grote Waternavel andere planten.
Het waterschap ziet de vrieskou als een buitenkansje om de woekerende plant te bestrijden.

Vijf centimeter

In delen van het Westerkwartier wordt het waterpeil met vijf centimeter verlaagd, waardoor de wortels van de plant bloot komen te liggen. De vorst kan dan in de wortels trekken.
Het Waterschap hoopt dat de Waternavel daardoor afsterft. De komende zomer moet blijken of deze nieuwe aanpak succesvol is.