CDA wil sluiting doveninstituut Haren terugdraaien

De Statenfractie en de Tweede Kamerfractie van het CDA willen dat staatssecretaris Dekker (VVD) terugkomt op zijn besluit om het doveninternaat Guyot Kentalis in Haren te sluiten.
Dekker kondigde eind 2015 aan dat hij geen subsidie meer geeft aan het internaat. Volgens hem kunnen dove leerlingen in het reguliere onderwijs gebruikmaken van tolken. Daarmee zou het internaat overbodig zijn.

'Kortzichtig'

CDA-Kamerlid Michel Rog: 'Het sluiten van het doveninternaat is een kwalijke en kortzichtige bezuinigingsmaatregel die dove leerlingen ernstig beperkt in hun sociaal-emotionele ontwikkeling en onderwijskansen.'

Analyse

De Kamerfractie en de Statenfractie van het CDA willen dat Dekker een kosten-batenanalyse laat uitvoeren, waarbij gekeken wordt naar de kosten van het inzetten van individuele tolken op reguliere scholen in plaats van het openhouden van het internaat. Ook pleit het CDA voor een onderzoek naar de sociaal-maatschappelijke gevolgen voor de betreffende leerlingen.

Commissie

De sluiting van het doveninternaat wordt op 10 februari aan de orde gesteld in de Tweede Kamercommissie Onderwijs.

Lees ook: