'Groningse raadsleden, pak eens de bus'

Het Openbaar Vervoer Consumentenplatform wil dat raadsleden van de gemeente Groningen zich twee weken lang afhankelijk maken van het openbaar vervoer.
Buslijnen

De politici besluiten in februari over het schrappen van diverse buslijnen in de stad Groningen. Daardoor worden volgens het platform loopafstanden aanzienlijk langer en verslechtert de bereikbaarheid van de binnenstad. 'Het imago van een bereikbare binnenstad wordt mogelijk op de tocht gezet.'

Ervaring

Om de raadsleden letterlijk te laten ervaren wat ze reizigers straks gaan ontnemen, vraagt het platform ze twee weken lang met het openbaar vervoer of lopend naar de binnenstad te komen. 'Wij willen de leden van de raad graag ondersteunen bij het nemen van goede besluiten', aldus het platform.