PvdA Ten Boer: 'Alders zet gemeenteraden en Staten buitenspel'

'Gemeenteraden en Provinciale Staten zijn buitenspel gezet door Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders. Ze hebben ondanks allerlei mooie beloftes geen inspraak gehad in het meerjarenprogramma voor het aardbevingsgebied.' Dat zegt de PvdA in Ten Boer.
Volgens fractievoorzitter Rita Pestman is alleen overleg gevoerd met burgemeesters en de gedeputeerde, en dus niet met gemeenteraden en Staten.
'Een vreemde gang van zaken, als je bedenkt dat één van de doelen van de Nationaal Coördinator is om het vertrouwen van de bevolking te herstellen', vindt Pestman.

Genegeerd

Ze wijst erop dat de gemeenteraden in het aardbevingsgebied één keer over het meerjarenplan hebben mogen spreken. Twee belangrijke punten die daar naar voren zijn gebracht, heeft Alders volgens Pestman genegeerd.
Het gaat daarbij om de nadrukkelijke wens om de term 'aardbevingsschade' te vervangen door 'mijnbouwschade'. Ook is aangedrongen op een regeling waarmee de ellende van huiseigenaren wordt weggenomen.

'Uit onze naam'

Geen van deze punten is volgens de PvdA in het defitieve meerjarenprogramma terechtgekomen. 'Maar dat plan is wel uit onze naam in Den Haag aangeboden', concludeert de PvdA.
De partij voegt nog toe: 'Hoe is het mogelijk dat de gedeputeerde en de burgemeesters dit is overkomen? Dat er een plan naar Den Haag is gestuurd, waarin de belangrijkste punten ontbreken. Er ligt maar één conclusie voor de hand: ook de gedeputeerde en burgemeesters pasten niet in de bestuurlijke gereedschapskist van Alders', zegt de PvdA in Ten Boer.

Alders: 'Bestuurders zijn verantwoordelijk'

Volgens de woordvoerder van Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders ligt de verantwoordelijkheid om het meerjarenprogramma te bespreken bij de bestuurders van de gemeenten in het bevingsgebied. 'Die moeten dit bespreken binnen de verschillende gemeenteraden. Als een raad het dan niet eens is met verschillende punten van het programma, dan kunnen ze dat via de burgemeester doorgeven. Die geeft op zijn beurt weer terugkoppeling aan een stuurgroep met burgemeesters, waar de Nationaal Coördinator ook in zit.'