VVD als enige tegen motie daling van de gaswinning

De VVD in Provinciale Staten heeft vanmiddag als enige partij tegen een motie gestemd die politiek Den Haag oproept de gaswinning zo snel mogelijk verder af te bouwen.
Volgens de partij wordt in de motie iets gevraagd wat in de praktijk onmogelijk is. Partijen roepen op om de gaswinning snel te verlagen naar maximaal 12 miljard kuub. Volgens de VVD zorgt deze hoeveelheid voor extra onveiligheid bij strenge winters omdat er dan meer gas nodig is. Hetgeen tot grote schommelingen zou leiden en mogelijk tot heftiger bevingen. 


Aantal schorsingen

Om die reden twijfelde ook de PvdA lange tijd over steun aan de motie. De partij ging uiteindelijk toch om omdat ze een gezamenlijk pleidooi naar Den Haag belangrijk vindt. Daar waren wel een aantal schorsingen in het debat voor nodig.
Tekst aangepast

Tijdens deze schorsingen werd er veelvuldig overleg gevoerd met de twijfelende partijen. Ook werd tekst van de motie nog aangepast waardoor zowel de PvdA als de PVV zich in het pleidooi konden vinden. De VVD bleef echter volharden in haar mening.
Op een tweetal andere onderwerpen schaarden de Staten zich wél unaniem achter voorstellen. Zo wil de Groninger politiek dat er niet getoornd wordt aan het geld voor de Economic Board (motie VVD). Ook een motie van de PVV om nog meer onderzoek te doen naar de veiligheid van woningen kreeg unanieme steun.