Waddenzee verslechtert niet, maar wordt ook niet beter

© Herman Jansen/Groningen in Beeld
De Waddenzee is er de afgelopen jaren niet op achteruit gegaan, maar er is weinig terechtgekomen van natuurontwikkeling.
Dat staat in de
voor het Waddengebied van de Rijksoverheid. Dat de Waddenzee er niet op achteruitging, houdt volgens het rapport in dat het beleid om ongewenste ontwikkelingen in de Waddenzee tegen te gaan, redelijk gewerkt heeft.

Niet op vooruit

Volgens de Waddenvereniging is de Waddenzee er ook niet op vóóruitgegaan. De vereniging zet vraagtekens bij de evaluatie, omdat er met de gas- en zoutwinning wel ongewenste ontwikkelingen zijn geweest.
Ook in het rapport zelf staat dat de bescherming van het Waddengebied redelijk op orde is, maar de natuurontwikkeling niet. Daarmee is de hoofddoelstelling niet gehaald.