Groningen Seaports oneens met Europa over betalen belasting

Groningen Seaports is ontevreden met het oordeel van de Europese Commissie dat er vanaf volgend jaar vennootschapsbelasting moet worden betaald.
De Commissie vindt dat de belastingvrijstelling voor havens in Nederland oneerlijke concurrentie betekent ten opzichte van andere bedrijven.
Het havenbedrijf en andere Nederlandse havens bestrijden dit oordeel. Zij geven aan dat juist in omringende landen havens steun krijgen die hier niet meer gegeven wordt.

Geen gelijke positie

'We willen heus wel belasting betalen', zegt Harm Post, directeur van Groningen Seaports. 'Maar havens in Europa moeten een gelijke concurrentiepositie hebben en dat is nu niet het geval. De subsidies in omringende landen moeten van de baan zijn.'
Volgens Post moet de oneerlijke positie gezocht worden in investeringen die havens doen. De directeur van Groningen Seaports legt uit dat het Noordelijke havenbedrijf de infrastructuur in de haven zelf betaalt, terwijl havens in het buitenland daar grote subsidies voor krijgen.

Minder investeringen

'De investeringen in de infrastructuur van de havens moeten we terugverdienen met grondprijzen en havengeld', legt hij uit. 'Wanneer havens in andere landen subsidies krijgen verslechtert dat onze concurrentiepositie. Of we kunnen onze aandeelhouders minder dividend uitkeren, of we kunnen niet de investeringen doen die we voor ogen hebben.'
Post geeft aan dat de meeste partijen in de Eerste Kamer en Tweede Kamer het eens zijn met de argumenten, maar dat de Europese Commissie de Nederlandse havenbedrijven op de vingers heeft getikt.