Boeren willen compensatie voor gaswinning

Boeren willen compensatie voor de gaswinning onder hun grond. Ze stappen daarom naar de rechter.
In de Mijnbouwwet uit 2003 staat dat boeren verplicht zijn de winning van delfstoffen in de diepe ondergrond van hun perceel te gedogen. Daar krijgen ze niks voor terug. De Vereniging Rechtskundig Bureau voor de Landbouwer roept boeren nu op deze gedoogplicht aan te vechten.

Alle reden daartoe

Volgens verenigingslid en akkerbouwer Albrechtus Tebbens Torringa uit Zuurdijk was het idee in 2003 dat de gaswinning weinig gevolgen zou hebben voor grondeigenaren. Nu ligt dat anders. 'We hebben te maken met bevingen, bodemdaling en met imagoschade die aanzienlijk is. Dus alle reden om deze vraag voor te leggen.'
Tebbens Torringa kan nog niet zeggen welk bedrag de boeren eisen als compensatie voor gaswinning onder hun grond. Hij denkt aan eenzelfde soort constructie als bij grondeigenaren met een hoogspanningsmast op hun erf.

Stichting in oprichting

De Vereniging Rechtskundig Bureau voor de Landbouwer richt nu eerst een stichting op. Boeren kunnen zich aansluiten en moeten ook meebetalen aan de procedure. Op dit moment zijn dat er zo'n twintig. Tebbens Torringa verwacht er uiteindelijk zo'n tachtig.
De stichting probeert eerst voet aan de grond te krijgen bij het Ministerie van Economische Zaken. Mocht het Rijk niet willen meewerken aan een aanpassing van de Mijnbouwwet, dan stapt de stichting naar de rechter.