Kamp: 'NAM moet schade door bodemdaling vergoeden'

Schade door bodemdaling als gevolg van de gaswinning moet door de NAM worden vergoed. Dat laat minister Henk Kamp van Economische Zaken weten op kamervragen van de PvdA.
Aanleiding is de
van RTV Noord over landbouwers, die zich grote zorgen maken over schade door bodemdaling. Daarbij gaat het om zowel zettingsschade aan boerderijen als problemen met drainagessystemen.
De minister laat weten dat hem bekend is dat het aantal meldingen van schade door bodemdaling is toegenomen. Hij meldt dat hierover overleg is met zowel Nationaal Coördinator Hans Alders als de NAM.

Sneller geholpen

Kamp verwijst naar het meerjarenprogramma van Alders. 'Hierin is beschreven dat bewoners een casemanager toegewezen krijgen, indien er sprake lijkt van bodemdaling. Hierdoor ontstaat er voor deze groep bewoners één aanspreekpunt met een vast contactpersoon. Dit moet ertoe leiden dat bewoners beter en sneller geholpen worden en schade sneller kan worden hersteld', laat de VVD-bewindsman de kamer weten.
Kamp bevestigt ook dat in opdracht van de Commissie Bodemdaling de Grontmij inmiddels de gevolgen van bodemdaling voor de landbouw onderzoekt. Het eindrapport hierover wordt komend voorjaar verwacht.

Gelijkmatig

De minister laat wel weten dat de NAM en en de Commissie Bodemdaling uit eerder onderzoek concluderen dat de bodem in Groningen als gevolg van gaswinning gelijkmatig daalt. 'De drainagebuizen die zich in de bodem bevinden zakken ook mee. In de onderzoeken wordt verder geconcludeerd dat het waterpeil door de bodemdaling ten gevolge van de gaswinning in absolute zin niet wordt beïnvloed', aldus Kamp.