Kamp neemt signalen over grimmige sfeer Groningen 'serieus'

© Jos Schuurman / FPS
'Ik neem dat signaal heel serieus'. Zo reageert minister Henk Kamp van Economische Zaken op de uitspraken van Onafhankelijk Raadsman gaswinning Leendert Klaassen dat de stemming in Groningen steeds grimmer wordt.
Tijdens een hoorzitting vorige week liet Klaassen weten dat het aantal klachten over de afwikkeling van schade sterk toeneemt. Kamp zegt 'zorg te hebben' over de groei van het aantal klachten over de schade-afwikkeling.

Vinger aan de pols

In beantwoording van vragen van de vaste kamercommissie hierover verzekert de bewindsman dat hij een vinger aan de pols houdt. Hij wijst erop dat Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders maatregelen heeft aangekondigd om de schade-afhandeling te verbeteren.
'Ik blijf nauwlettend in de gaten houden of deze maatregelen het gewenste effect bereiken. Ook zal ik in gesprek blijven met de Nationaal Coördinator en de Onafhankelijk Raadsman en zal bezien of extra maatregelen nodig zijn', belooft Kamp.
Uit die beantwoording blijkt verder dat de NAM een groot deel van de 195 nog openstaande complexe schadegevallen heeft opgelost. In negen gevallen is er geen overeenkomst.

Nieuwe complexe gevallen

Ook laat de minister weten dat bij het Centrum Veilig Wonen (CVW) sinds begin vorig jaar 75 nieuwe complexe schadegevallen zijn gemeld. Kamp wijst erop dat Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders gaat bemiddelen bij deze zaken.
Verder benadrukt de bewindsman dat schadegevallen buiten de officiële contourenkaart in behandeling moeten worden genomen door het Centrum Veilig Wonen. Veel inwoners van gebieden als het Westerkwartier, de dorpen Delfzijl en in de regio Veendam klagen erover dat dit niet of nauwelijks gebeurt.

Geen bezwaar mogelijk

Opvallend is dat Kamp in zijn beantwoording de kamer erop wijst dat zijn brief van 18 december, waarin hij zijn gasbesluit toelicht, 'geen besluit in juridische zin' is. Hij wijst er hierbij op dat het om een voorlopige voorziening gaat en er pas in september dit jaar een nieuw besluit valt. Een en ander heeft tot gevolg dat tot die tijd geen bezwaar bij de Raad van State kan worden ingediend.

Lees ook: