ISD Noordoost viert tienjarig bestaan met nieuwe naam

Werkplein Eemsdelta (ISD Noordoost) in Delfzijl en werkvoorzieningschap Fivelingo in Appingedam gaan definitief fuseren. De nieuwe naam van wordt Werkplein Fivelingo.
ISD Noordoost bestaat dit jaar tien jaar, maar door de fusie blijft het hier bij.
De fusie hing al enige tijd in de lucht. In december vorig jaar werd al over een samenvoeging gesproken. Volgens Egberdien te Brink van het Werkplein Eemsdelta zal na de fusie het werkbedrijf zich richten op het creëren van meer banen.
De twee locaties in Delfzijl en Appingedam blijven voorlopig bestaan. Halverwege dit jaar wordt er besloten of, en zo ja welke, locatie zal sluiten.