Schiermonnikoog probeert jachthaven weer dieper krijgen

Voor het tweede jaar op rij probeert Schiermonnikoog de jachthaven uit te diepen door de bodem om te ploegen en de ebstroom zijn werk te laten doen. Afgelopen jaar werd deze methode voor het eerst zonder succes uitgeprobeerd.
Als oorzaak voor de mislukking wijst verantwoordelijk wethouder Jan Dijkstra op een combinatie van de onervarenheid van de baggeraar en de weersomstandigheden.
'Het was Murphy's Law', aldus Dijkstra, 'en daarom wordt er dit jaar opnieuw 47.000 euro voor uitgetrokken.'

Vol depot

De haven van Schiermonnikoog slibt al jaren dicht. Baggeren mag alleen nog wanneer het slib in een depot wordt opgeslagen, maar dat depot is vol en het legen ervan kost veel geld. Daarom hoopt het college dat de proef met het loswoelen dit jaar wel zal slagen omdat anders meer en meer inkomsten uit watertoerisme worden misgelopen.
Geprobeerd zal worden om de komende maanden de haven op een diepte te krijgen van 1,90 meter beneden NAP.