Regeling waardevermeerdering is gered

Minister Henk Kamp spartelde nog tegen, maar de waardevermeerderingsregeling is gered.
Een motie van de VVD over het in ere herstellen van deze regeling kreeg dinsdagavond steun van de complete Tweede Kamer. Er moet nog wel worden gestemd. Minister Kamp ontraadde de Kamerbrede motie.
'Heel mooi', zegt VVD-Kamerlid André Bosman. 'Als er één ding is waarbij mensen voelden dat ze begrepen werden, dan is dat de waardevermeerderingsregeling.'

Verzet

Commissaris van de Koning Max van der Berg is ook tevreden met het besluit. Maar hij is verbaasd over de halsstarrige houding van minister Kamp.
'Ik schrok van de schraalheid en het verzet van de minister. Je moet heel hard trekken aan het touw voordat je hem over de streep hebt.'