Woningcorporatie Steelande wordt opgeheven

Woningcorporatie Steelande houdt op te bestaan. De woningen van de corporatie worden verdeeld onder Wierden en Borgen en Groninger Huis. De drie corporaties hebben dit afgesproken.
Steelande kan niet langer zelfstandig blijven bestaan vanwege financiële problemen. 'Het ontbreekt aan financiële middelen om te investeren', zegt directeur Peter Pinkhaar van Steelande.
kon de corporatie al geen onderhoud meer uitvoeren aan haar panden.

Huishoudboekje

'In het verleden is veel meer uitgegeven dan gezond was, waardoor de rentelast zo hoog is dat het huishoudboekje niet meer klopt', meldt Pinkhaar. 'Daar kunnen wij zelfstandig niets aan doen.'
De directeur legt de schuld van de financiële problemen bij het vorige bestuur. 'Sinds de fusie in 2011 heeft de organisatie zich niet ontwikkeld, waardoor achterstand is ontstaan', aldus de directeur. Steelande ontstond in 2011 uit een fusie van Woonstade en Talma.

Pinkhaar werd in 2014 aangesteld om schoon schip te maken. Destijds werden verschillende toekomstscenario's uitgetekend. Met een splitsing werd toen rekening gehouden.

Huizenbestand
De panden van de corporatie in de stad-Groninger wijken Hoogkerk en Oosterhoogebrug gaan naar Wierden en Borgen. Het huizenbestand in Hoogezand-Sappemeer gaat naar Groninger Huis.

Geen gedwongen ontslagen

Met de ondernemingsraad en vakbond wordt gesproken over een sociaal plan. Volgens Steelande volgen er geen gedwongen ontslagen.