Wethouder onder vuur tijdens spoeddebat over Noorderkerk

Wethouder Roeland van der Schaaf van Groningen kreeg grote verwijten om de oren tijdens het spoeddebat over de Noorderkerk.
SP en Stadspartij vinden dat Van der Schaaf een puinhoop heeft gemaakt van de vergunningverlening voor jongerenhuisvesting in die kerk. Ze spreken van een chaos en opeenstapeling van puinzooi. Ook vinden ze dat de raad beter geïnformeerd had moeten worden over gemaakte fouten.
De gemeente trok eind vorig jaar de vergunning in omdat bleek dat het plan niet in het bestemmingsplan zou passen. Dit gebeurde vlak voor een rechtszaak die omwonenden hadden aangespannen. Sindsdien is bij omwonenden onduidelijkheid over de stand van zaken.

Afstand

Wethouder Van der Schaaf neemt in het debat 'krachtig afstand' van de verwijten. Volgens hem doet de gemeente precies wat met de raad is afgesproken: alleen vergunningen verlenen als ze voldoen aan het bestemmingsplan. Verder noemt hij het 'ongewenst en ongebruikelijk' om tijdens lopende rechtszaken openbare mededelingen te doen over de kwestie.

Geïrriteerd

Van der Schaaf maakt een geïrriteerde indruk. Hij wijst op de verantwoordelijkheid van de raad zelf. Die wil immers dat leegstaande gebouwen geschikt worden gemaakt voor jongeren. 'Het past niet om onvrede van bewoners in de schoenen te schuiven van het college.'

Onzinnige discussie

De rest van de raad sluit zich onmiddellijk bij Van der Schaaf aan. De PvdA noemt het 'een onzinnige discussie'. De partij is blij dat het college niet bij elke vergunningaanvraag in de stad een brief naar de raad stuurt. D66 snapt niet welke duidelijkheid de SP en Stadspartij bewoners proberen te geven met dit debat.
GroenLinks is blij met moeite die het college heeft gedaan om met bewoners te praten en de VVD vindt dat je niet moet debatteren als juridische procedures nog lopen.
Alleen ChristenUnie en Student en Stad vinden dat de wethouder wel iets moet doen aan 'de mist tussen wethouder en bewoners.'