Raad: 'Corporaties moeten jaarlijks 85 sociale huurwoningen leveren'

© Flickr/Gerard Stolk (Creative Commons)
De gemeenteraad van Groningen wil dat corporaties jaarlijks 85 nieuwe sociale huurwoningen leveren.
De gemiddelde wachttijd voor zo'n woning is de afgelopen jaren opgelopen van 2,7 naar 3,3 jaar. Er zijn gewoon niet genoeg woningen beschikbaar.

Vijftig woningen maximaal

Corporaties geven aan dat vijftig woningen per jaar maximaal haalbaar is; meer geld zouden ze niet hebben. De raad wil dat de doelstelling toch wordt verhoogd naar 85. Dat zou minimaal nodig zijn om de druk op de markt te verlichten.
Verder wil de raad dat corporaties bij het verduurzamen van woningen beginnen met de huizen die het minst energiezuinig zijn. Bijvoorbeeld door isolatie.

Prestatieafspraken

De gemeente Groningen maakt prestatieafspraken met corporaties. Daarin staan afspraken over de hoeveelheid woningen, de betaalbaarheid, duurzaamheid, veiligheid en afspraken over de wijken.