Drukbezochte, maar rustige infoavond noodopvang Beerta

De informatieavond over de noodopvang bij Beerta is woensdag rustig verlopen. De bijeenkomst is de vierde in een reeks.
Opvallend is wel dat het aantal bezoekers opeens flink is toegenomen. Op de eerste informatieavond in Beerta kwamen ruim 600 mensen af. De tweede avond trok 120 belangstellenden, de derde slechts de helft daarvan. Woensdagavond nam de belangstelling weer toe: burgemeester Pieter Smit van Oldambt telde ongeveer 350 bezoekers.

Activiteiten

'Het grote verschil is dat er nu echt activiteiten gaande zijn op de locatie', vertelt Smit. 'En er is de afgelopen maand natuurlijk veel gebeurd in de wereld.' Daarmee doelt de burgemeester onder meer op de massa-aanranding in Keulen met oud en nieuw. 'Het gevoel van onveiligheid is daardoor misschien iets groter geworden.'

Kritische vragen

Hoewel er veel kritische vragen zijn gesteld, verliep de avond zonder problemen. Een enkeling sprak zich bovendien uit voor een goede ontvangst van de vluchtelingen. Een meerderheid begroette die opmerking met applaus.

Open huis

De eerste vluchtelingen nemen in de week van 22 februari hun intrek in de noodopvang tussen Beerta en Blauwestad. Op 25 februari is er voor bewoners en belangstellenden 'open huis', gevolgd door de vijfde bewonersbijeenkomst.

Lees ook: