NAM-directeur over lawine aan kritiek: 'Dat is geen goed gevoel'

De bakken vol kritiek, die over de NAM worden uitgestort, laten directie en medewerkers van het gasconcern niet onberoerd. Dat zegt NAM-directeur Gerald Schotman.
Het vertrouwen van de Groningers is tot ver beneden het nulpunt gedaald. En ook de Tweede Kamer kraakte eerder deze week bij het gasdebat het optreden van de NAM bij alle ellende rond de gaswinning flink af.

Doordringen

Schotman zegt dat die storm van kritiek wel degelijk doordringt in het hoofdkantoor van de NAM. 'Dat raakt mij als directeur. Maar eerlijk gezegd raakt het alle mensen, die bij de NAM werken. Dat geeft geen goed gevoel.'

Begrip

De topman zegt begrip te hebben voor de harde aanvallen in de richting van het gasconcern. 'Ik denk dat, als je terugkijkt, de zorg en kritiek terecht zijn. Alles wat er gebeurt heeft een geweldig impact op de inwoners van Groningen. Dat leidt tot emotie. Ik kan me deze emoties goed voorstellen. Een bedrijf als de NAM heeft de nodige dingen uit te leggen', vindt Schotman.

Verbeteren

Hij wijst er wel op dat de Groningers en ook de politiek niet altijd zien dat er ook dingen verbeteren. 'Vorig jaar hebben we wel degelijk een aantal stappen gezet op het gebied van onderzoek en versterking van huizen. Dat is niet altijd zichtbaar. Maar ik weet ook dat nog lang niet alles goed is en dat wij nog veel dingen moeten doen om het vertrouwen enigszins terug te winnen.'

Niet verloren

Toch denkt Schotman dat de strijd om het terugwinnen van vertrouwen niet verloren is. 'We moeten heel hard werken aan de opbouw van dat vertrouwen. Zo moeten we de afhandeling van schadegevallen en het versterken echt goed vorm gaan geven. En als dat lukt, dan denk ik dat we de goede kant op gaan', concludeert de hoogste NAM-baas.

Eén loket

Hij pleit er verder voor dat er één loket komt, waar mensen met schade terecht kunnen. Dus ook als het om bodemdaling gaat, of die nu wel of niet door gaswinning is veroorzaakt. 'Daar waar de oorzaak gaswinning is, komt dat bij ons te liggen. En als er een andere veroorzaker is, dan moet het daar worden opgelost. Voor mensen is het van belang dat de schade wordt vergoed', besluit Schotman.