'Groninger docenten te streng voor examenleerlingen'

Groninger scholen moeten in het eindexamenjaar minder streng zijn in het beoordelen van hun leerlingen.
Die opmerkelijke oproep doet oud-decaan Harry Hulscher uit de stad.

Onder landelijk gemiddelde

Hij onderzocht de afgelopen zes jaar de eindexamenresultaten van Groninger havo en vwo-leerlingen. Dit jaar deden zij het slechter dan het landelijk gemiddelde. Bij de havo slaagde 86,7 procent van de leerlingen, terwijl dit percentage landelijk 87,6 was. Van de vwo-leerlingen slaagde 91,3 procent, ten opzichte van 92,4 landelijk.

Eisen van inspectie

Hulscher vermoedt dat scholen te bang zijn niet te voldoen aan de eisen van de Onderwijsinspectie. Die stelt dat de cijfers op de schoolexamens niet meer dan 0,5 punt hoger mogen zijn dan de cijfers op het centraal examen. Deze regel is ingesteld om te voorkomen dat docenten hun leerlingen te mild beoordelen op de toetsen, die ze gedurende het eindexamenjaar moeten doen.

Durf

Volgens Hulscher zijn Groninger docenten doorgschoten in het streng beoordelen op schoolexamens. 'Het gaat helemaal niet slecht in Groningen, maar het kan beter. Daar is veel inspanning voor nodig, maar ook durf. Durf om in te zien dat we met zulke bescheiden schoolexamencijfers met name op de kernvakken onszelf en de leerlingen te kort doen.'

Drenthe boven gemiddelde

Opvallend is verder dat Drenthe het goed doet, zelfs beter dan landelijk. Op havo-niveau slaagde daar 90,2 procent en 93 procent van de vwo-leerlingen haalde het diploma.