Gemeente Groningen stapt mogelijk naar rechter vanwege TSN Thuiszorg

De gemeente Groningen wil TSN Thuiszorg desnoods via de rechter dwingen om gemaakte afspraken na te komen. Deze week werd bekend dat ten minste 150 Stadjers al enkele weken geen schoonmaakhulp meer krijgen, doordat TSN op de rand van een faillissement staat.
Het bedrijf heeft al honderden werknemers moeten ontslaan, maar veel Groningers zijn daar de dupe van geworden en krijgen geen hulp. De gemeente heeft TSN nu per brief officieel in gebreke gesteld voor het niet nakomen van contractuele verplichtingen.

Vervolgstappen

De Groningse wethouder Ton Schroor wacht eerst op de zienswijze van TSN: 'Dan kunnen we daarna eventuele vervolgstappen ondernemen.'
'Dit komt voor mij als een volslagen verrassing. We wisten dat TSN al een tijdje in moeilijkheden zit, maar ze garandeerden ons direct dat ze de hulp en zorg aan Groningers zouden blijven leveren.'
'Maar deze week bleek de situatie erger te zijn dan gedacht.'

Prioriteiten

Schroor is niet van plan met de gemeente om het faillissement van TSN aan te vragen: 'Nee, zeker niet. Dat is niet onze taak. Mijn belangrijkste prioriteit is dat de Stadjers worden geholpen.'

TSN is verrast

TSN Thuiszorg laat in een reactie weten verrast te zijn door de brief, want het bedrijf is nog volop in gesprek met de gemeente over een oplossing. Volgens een woordvoerder van TSN is het bedrijf bereid en in staat om de problemen op te lossen, maar vraagt dat wel wat tijd.
Ten eerste zit het bedrijf in surseance en ten tweede kreeg het ineens veel meer indicaties van de gemeente toegeschoven. Het bedrijf zal schriftelijk op de brief van de gemeente reageren.