Volledige Kamer stemt voor behoud waardevermeerderingsregeling

De VVD-motie om de waardevermeerderingsregeling te behouden is dinsdag met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen. Eind vorig jaar maakte minister Henk Kamp van Economische Zaken een einde aan de regeling.
De VVD-bewindsman had tijdens het gasdebat van vorige week de motie ontraden. De boodschap van de complete Kamer is duidelijk: de
moet in ere worden hersteld.

Gasexport

Het parlement nam ook met ruime meerderheid een motie van de PvdA aan om de regering te laten onderzoeken hoe de export van Gronings gas versneld afgebouwd kan worden.
Ook hiertegen verzette Kamp zich tijdens het gasdebat van vorige week. Zijn woordvoerder laat in een reactie weten dat de minister het aannemen van de motie 'in het kabinet zal bespreken'. Het is nog onduidelijk wanneer dat gebeurt.

Monumenten

De motie van de ChristenUnie over het sneller en beter vergoeden van schade aan monumenten is op verzoek van die partij aangehouden.
Kamerlid Carla Dik-Faber denkt een Kamermeerderheid voor de motie te krijgen als de tekst wordt aangepast. Dat gebeurt de komende dagen.
'Die aanpassing blijkt nodig om een meerderheid achter die motie te krijgen. Die kans grijp ik', licht het ChristenUnie-Kamerlid toe. Volgende week wordt de gewijzigde motie opnieuw in stemming gebracht.

Tiltmeters

Een motie over het plaatsen van tiltmeters in het gebied krijgt ook een ruime meerderheid.
Verder vindt een grote meerderheid in de Tweede Kamer dat scholen en zorginstellingen voorrang moeten krijgen bij het bouwkundig versterken.

Twaalf miljard

Een motie om de Groningse gaskraan direct terug te draaien naar een jaarproductie van twaalf miljard kuub gas haalde het niet.