Buurtmoestuin HortusHof in Stad krijg subsidie

De HortusHof
De HortusHof © Lotte-Marijn Millar-Knorr
Buurtmoestuin De HortusHof van buurtorganisatie Hortus-Ebbinge in Groningen krijgt 2.500 euro subsidie van het Oranje Fonds.
Met dit geld wordt de tuin uitgebreid met onder meer moestuinbakken voor zowel buurtbewoners als voor leerlingen van de Borgmanschool.
Door deze uitbreiding krijgen buurtbewoners meer gelegenheid om samen te komen op de HortusHof en gezamelijk activiteiten te ontplooien.