Aantal incidenten met verwarde personen neemt toe in Noord-Nederland

Het aantal incidenten met verwarde personen is in Noord-Nederland toegenomen. In 2014 registreerde de politie 5,4 incidenten per 1.000 inwoners, in 2015 waren dat er 6,3. Dat blijkt uit cijfers van de politie.
Onder Amsterdam
Daarmee staan Groningen, Drenthe en Friesland hoog op de landelijke lijst. Alleen in Amsterdam (7,2 incidenten per 1.000 inwoners) telde de politie in 2015 gemiddeld meer incidenten dan in Noord-Nederland.

Meerdere incidenten per persoon
De politie benadrukt dat het om een toename van het aantal registraties van incidenten gaat, en niet per se om een toename van het aantal verwarde personen: één persoon kan voor meerdere incidenten zorgen.

Zo was er in januari in Den Andel twee keer een incident met dezelfde verwarde man.

Landelijke groei
In 2011 stond het aantal landelijke incidenten nog op ruim 40.000, in 2015 waren dat er bijna 66.000. Wat de oorzaak van de stijging is, is niet bekend. Een aantal zorgaanbieders en patiëntenorganisaties wijt het aan de bezuinigingen op de zorg, maar minister Schippers van Volksgezondheid wil eerst onderzoek doen voordat dat verband kan worden gelegd.
Deel dit artikel:

Recent nieuws