'Stad kan en mag niet ingaan op aanbod Buurtzorg'

De gemeente Groningen kan en mag niet ingaan op het aanbod van Buurtzorg om de huishoudelijke hulp-werkzaamheden van TSN over te nemen.
Dat zegt wethouder Ton Schroor.

Reden? TSN zegt zich aan het contract met de gemeente te kunnen houden.

Aparte situatie
De stad Groningen heeft een contract met TSN begeleiding. Die BV maakt gebruik van personeel uit de BV Thuiszorg van TSN. Dat is de tak die op het randje van faillissement verkeert. Zolang de officiële contractpartner niet omvalt en aan zijn verplichtingen voldoet, is ook de gemeente aan dat contract gehouden.

Vraag
Schroor zegt van TSN-directeur Zion Jongstra de garantie te hebben gekregen dat de huishoudelijke hulp in de stad weer op orde komt. Binnen twee weken hebben de honderdvijftig klanten die nu zonder hulp zitten weer iemand die het huis schoonmaakt. En ook op lange termijn zou TSN het contract kunnen waarmaken. Hoe TSN dat denkt te kunnen doen als de BV met het personeel failliet gaat, weet hij niet.

Woordvoerder Jeroen Diepemaat van TSN bevestigt dat TSN het contract nakomt, maar wil niet zeggen op welke manier. 'We houden alle opties open en zijn met verschillende partijen in gesprek.'

Buurtzorg
Duidelijk is wel dat de gemeente Groningen voorlopig niks doet met het aanbod van Buurtzorg. Pas als TSN het contract niet naleeft, wil de gemeente het aanbod van Buurtzorg bekijken. Maar ook dan ziet Schroor wel wat haken en ogen. Zo heeft de gemeente nog een contract met bijna dertig andere aanbieders van huishoudelijke hulp in Groningen. Zij krijgen voorrang op Buurtzorg als TSN niet kan leveren. Zo is dat bij de aanbesteding vastgelegd.

Ook betwijfelt hij of gemeenten wel subsidie mogen geven aan Buurtzorg; een voorwaarde die Buurtzorg stelt bij het overnemen van het werk van TSN. Bovendien is het rijksgeld dat daarvoor beschikbaar is door de gemeente Groningen al uitgegeven. Dat zit in de toelage die mensen kunnen krijgen als ze huishoudelijke hulp aanvragen.
Meer over dit onderwerp:
GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws