Groningen krijgt met Ingeborg Nienhuis opnieuw vrouwelijke streektaalfunctionaris

Ingeborg Nienhuis wordt vanaf 1 april de nieuwe streektaalfunctionaris bij het Bureau Groninger Taal en Cultuur van de Rijksuniversiteit Groningen.

De 34-jarige Nienhuis volgt Eline Brontsema op, die haar functie afgelopen zomer neerlegde. Brontsema was in 2014 de opvolger van Siemon Reker.

Digitale middelen
Nienhuis zal als streektaalfunctionaris bijdragen aan het onderzoeken, vastleggen en promoten van het Gronings.

'Het lijkt me een zinvolle taak om het Gronings van nu voor de volgende generaties te registreren en om nieuw materiaal te ontwikkelen voor Groningstalig onderwijs. Het ligt voor de hand om bij het doorgeven van onze prachtige, springlevende taal zoveel mogelijk digitale middelen in te zetten', aldus Nienhuis.

Afkomstig uit Gronings gezin
De nieuwe streektaalfunctionaris komt uit Zoutkamp, waar ze opgroeide in een Groningstalig gezin. In 2005 studeerde Nienhuis af in de Nederlandse Taal- en Letterkunde op een masterscriptie over Nedersaksische streektaalliteratuur.

Na haar studie werkte ze enkele jaren als docent Nederlands aan het Hogeland College in Warffum.

Nienhuis zal de functie voorlopig tot eind dit jaar vervullen.

Agenda opstellen
Onder meer op verzoek van de provincie Groningen gaan het Bureau Groninger Taal en Cultuur van de RUG en het Huis van de Groninger Cultuur de komende jaren nauwer samenwerken.

Een commissie heeft de opdracht gekregen een agenda op te stellen voor de Groninger taal en cultuur voor de komende vijf jaar. Nienhuis wordt als streektaalfunctionaris ook lid van deze commissie.
Meer over dit onderwerp:
GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws