Geen vluchtzones in nieuwe zuidelijke ringweg ondanks advies

Het projectbureau Aanpak Ring Zuid neemt niet alle aanbevelingen over uit het extra onderzoek naar de gevolgen voor de verkeersveiligheid.
De Raad van State bepaalde afgelopen september dat het Tracébesluit voor de zuidelijke ringweg op vijf punten moest worden aangepast. Een van de eisen was een audit: onafhankelijke deskundigen moesten een oordeel vellen over de gevolgen voor de verkeersveiligheid. Zo'n onderzoek was volgens de Raad van State ten onrechte niet gedaan.

Geen vluchtroutes
Dat onderzoek ligt er nu. Deskundigen concluderen onder meer dat er in het verdiepte deel van de nieuwe zuidelijke ringweg vluchtzones zouden moeten komen. Maar het projectbureau kiest er toch voor die niet aan te leggen. De veiligheid zou al voldoende gegarandeerd zijn door het gebruik van een matrix-signaleringssysteem: borden boven de weg die aangaan als er iets aan de hand is.

Incidenten
Ook is er een systeem dat incidenten detecteert. Als er bijvoorbeeld een ongeluk is, komt dat binnen bij de verkeerscentrale. Die kan dan bijvoorbeeld een rijstrook afsluiten door middel van een rood kruis op een matrixbord. Projectdirecteur Ton Swanenberg: 'Het is dus niet nodig om vluchtzones te hebben. Het is daarbij ook niet wenselijk, want hoe breder de weg wordt, hoe harder de mensen gaan rijden.'

Vertrouwen
Swanenberg is niet bang dat de Raad van State het Tracébesluit op dit punt opnieuw afkeurt, nu niet alle aanbevelingen worden overgenomen. 'Wij vinden dat de veiligheid goed geborgd is.' Hij wijst ook op de inpassing van de weg. Zo staan er bomen langs de weg en lage lichtmasten die over de weg hangen. 'Als weggebruikers zien dat de weg er anders uitziet, gaan ze vanzelf hun snelheid minderen.'

Meer aanpassingen
Het projectbureau blijft er verder ook bij dat er geen fietstunnel onder de ringweg komt ter hoogte van zwembad De Papiermolen. De Raad van State wilde dat de minister bekeek of dit niet toch 'mogelijk en haalbaar' is. Maar het projectbureau houdt vast aan een loopbrug. Wel is het mogelijk om over deze brug te fietsen. De Raad van State eiste verder garanties dat omwonenden van die brug niet in hun privacy worden aangetast. Er komen nu maatregelen om de inkijk te beperken.

Vleermuizen
De Raad van State maakte zich ook zorgen over de vleermuizen, die de huidige fietstunnel als vliegroute gebruiken. Het projectbureau heeft nu aangegeven welke vliegroutes er overblijven voor de vleermuizen. Om geluidsoverlast bij de voormalige badmeesterswoning bij De Papiermolen te voorkomen, komt er een geluidswal.

Beroep
Belanghebben kunnen beroep aanspannen bij de Raad van State, ook de mensen die nooit een zienswijze tegen de plannen hebben ingediend. Dit beroep mag alleen gaan over de wijzigingen in het plan. Op donderdag 25 februari en woensdag 9 maart zijn er informatiebijeenkomsten over de wijzigingen in de Puddingfabriek.

Definitief oordeel
De Raad van State beoordeelt de aanpassingen en de beroepschriften en doet daarna uitspraak. Dat is vermoedelijk tegen de zomer. Dan is bekend of de ombouw van de zuidelijke ringweg definitief doorgaat. De komende maanden moet ook de aanbesteding worden afgerond. De bouw gaat dan begin 2017 van start. In 2020 moet de weg klaar zijn voor gebruik.
Meer over dit onderwerp:
zuidelijke_ringweg GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws