Afspraken over samenvoeging Ten Boer met Stad

Groningen en Ten Boer hebben afspraken gemaakt over de samenvoeging van beide gemeenten. Gekozen is voor een variant waabij de gemeente Ten Boer zichzelf opheft en onderdeel wordt van de gemeente Groningen. Ook voor het personeel zijn afspraken.
Burgemeester Peter den Oudsten van Groningen: 'Er is sprake van een lichte variant van herindeling. Vaak worden beide gemeenten opgeheven. In dit geval kiezen we daar niet voor. De gemeente Groningen blijft bestaan en Ten Boer wordt daarmee samengevoegd.'
Volgens Den Oudsten betekent dit niet dat Ten Boer er bekaaid afkomt: 'We volgen alle regels. Het personeel moet op een goede manier herplaatst worden. Ook de voorzieningen in Ten Boer houden we op pijl. Het doel is dat inwoners zich straks op een volwaardige thuisvoelen bij de nieuwe gemeente.'
Waar Groningen en Ten Boer dus voortvarend afspraken maken over de samenvoeging is de gemeente Haren vooralsnog niet langer in beeld. Eind vorig jaar deed burgemeester Den Oudsten nog een oproep naar Haren om een herindeling met de stad nog eens te overwegen. Sindsdien is het stil.
'We hebben nog met Haren gesproken, maar we respecteren het besluit van Haren om zelfstandig te blijven', zegt Den Oudsten.
Overigens buigt het provinciebestuur zich nog wel over de wens van Haren om zelfstandig te blijven. Begin maart wordt duidelijk hoe de provincie erover denkt. 'De resultaten daarvan wachten we af', zegt Den Oudsten, 'Een mening daarover, heb ik op dit moment niet.'