'Afvalwater van winning schaliegas in Groninger gasveld?'

Het Groninger gasveld in de toekomst volpompen met proceswater dat vrijkomt bij de winning van schaliegas. Het is een van de scenario's in de concept-Milieu Effect Raportage (MER) voor de Structuurvisie Ondergrond.
Daaruit blijkt ook dat de Rijksoverheid overweegt zich na 2020 te richten op de omstreden winning van schaliegas. Als het zover komt, zal dat met name in het oosten en zuiden van het land gebeuren. Daarnaast wordt ook een klein gebied in de omgeving van Ter Apel genoemd.

Formatiewater
Bij de winning van schaliegas komt veel zogenoemd formatiewater vrij. In een van de scenario's wordt de mogelijkheid genoemd om het Groninger gasveld te benutten
. Dat veld raakt steeds leger, en daarom wordt het genoemd om als opslag te gebruiken. Dat scenario is echter nog onder voorbehoud.

Het nog niet openbare rapport is naar buiten gebracht door RTV Oost, dat er over sprak met hoogleraar waterwinning Theo Olsthoorn van de TU Delft. Hij verbaast zich er over dat de winning van schaliegas weer in beeld is.

'Als alle schaliegas uit de Nederlandse bodem gehaald zou worden, dan levert ons dit voor zes jaar voordeel op. Men lijkt echter te zijn vergeten dat we over 300 jaar nog steeds volledig afhankelijk zijn van drinkwater. En als dat door toedoen van schaliegaswinning voor de eeuwigheid ernstig is vervuild, waar zijn we dan nog?' zo reageert de hoogleraar.

CO2-opslag
In het rapport wordt ook de mogelijkheid genoemd om CO2 op te slaan in kleinere gasvelden, voornamelijk in het noorden van het land. Daar is eerder sprake van geweest, maar de toenmalige minister van Economische Zaken Maxime Verhagen besloot er van af te zien.

Of de opgesomde scenario's ook werkelijkheid worden is nog maar de vraag. Het kabinet en de Tweede Kamer moeten er nog een besluit over nemen.

Kwaliteit drinkwater
GroenLinks heeft al gerageerd. Die partij vreest dat de winning van schaliegas ten koste gaat van de kwaliteit van het drinkwater. Daarbij wordt er op gewezen dat het risico op lekkages en verontreiniging bij het winnen van schaliegas groot is.

'Dit is onverstandig. De Nederlandse behoefte aan drink- en grondwater moet op 1, 2 en 3 staan. Het beschermen van water is van enorm belang voor de drinkwatervoorziening en voor de landbouw', laat GroenLinks-kamerlid Liesbeth van Tongeren weten.
Meer over dit onderwerp:
GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws