Gaat het Gronings het Fries achterna?

Wordt RTV Noord in de toekomst verplicht Groningstalig en moeten er op alle scholen op alle niveaus lessen Gronings komen? Een taalcomité van de Europese Unie sprak daar dinsdag onder meer over op het provinciehuis in de stad Groningen.

Streektaalfunctionarissen uit het Nedersaksische taalgebied, waar ook het Gronings onder valt, zijn bij elkaar om te praten over de toekomst van hun streektaal. Ze lobbyen ervoor om het Nedersaksisch de hoogste status te geven, net als het Fries.

Draagvlak
Volgens Goffe Jensma, hoogleraar Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen, moeten Groningers een 'verstandige selectie' maken uit eventuele maatregelen als de taal een hogere status krijgt.

Of scholen Gronings moeten onderwijzen is dus maar de vraag. 'We trekken lessen uit het Friese voorbeeld. Dat is ook voorzichtigheid. Je moet kijken: Hoe kan ik zoveel mogelijk winnen en zo weinig mogelijk draagvlak verliezen?'

Jensma zegt dat een verandering in status vooral over de opwaardering van de positieve identiteit gaat. 'Dat je je iets minder minderwaardig voelt als je bijvoorbeeld in Rotterdam in de trein in het Gronings een kaartje bestelt.'

Een kans
Of het Gronings uiteindelijk dezelfde status krijgt als bijvoorbeeld het Fries? 'Er is beweging in het veld', valt Jensma op. 'Er wordt druk gelobbyd bij minister Plasterk. Die moet het als minister van Binnenlandse Zaken uitvoeren. Ik geef het wel een kans', besluit de hoogleraar.

Zowel Plasterk als de Europese Unie moeten instemmen met een eventuele opwaardering van het Nedersaksisch. Twee jaar geleden stemde de Tweede Kamer daar tegen.
Meer over dit onderwerp:
GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws