Groningse scholen hebben wél voldoende inval-leraren

Een poule van invalkrachten die bij veertien schoobesturen kan worden ingezet. Dat is de Groningse oplossing voor het tekort aan vervangingsmogelijken voor zieke docenten.

Directeur voor de klas
Het blijkt haast onmogelijk om invalkrachten te vinden bij bijvoorbeeld een griepgolf. Scholen voegen klassen noodgedwongen samen of de directeur zelf gaat voor de klas staan. In het uiterste geval worden leerlingen naar huis gestuurd.

Poule van invallers
In Groningen is vorig jaar het Regionaal Transfercentrum opgericht, met ondermeer een poule van invallers die overal kunnen worden ingezet. Directeur Marloes Mertens van basisschool De Haven in Onderdendam is er blij mee: 'Je hebt meer mogelijkheid dat je invaller kunt krijgen voor een dag.'

Brandbrief
De poule van invallers van het Regionaal Transfercentrum is ook een antwoord op de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid. Vanaf juli moeten scholen een invalkracht na drie invalbeurten in dienst nemen. Drentse scholen stuurden hierover een brandbrief naar Den Haag en in Friesland voeren ze actie. Want het kan niet uit om invalkrachten in dienst te nemen.

Bankzitters
Dankzij het Groningse centrum hebben invalkrachten vaak al een langer contract bij een schoolbestuur. Ze werken op de scholen van dat bestuur, maar kunnen ook bij de andere dertien besturen worden ingezet als er even geen werk is. Projectleider Gerard Weitenberg: 'Je hebt schaalgrootte nodig om zeker te weten dat je geen bankzitters hebt. Wat je niet wil is dat je poulers thuis zitten. Met veertien besturen hebben we voldoende werk voor de poulers om continue aan de slag te zijn.'

Niet perfect
Helemaal perfect is de oplossing niet, aldus schooldirecteur Marloes Mertens. Want de invalkrachten komen nu uit de hele provincie. 'We hadden onze eigen invalpoule met dezelfde gezichten die steeds weer op school komen. Nu de poule groter is, krijg je wat vaker een onbekend gezicht.'
Meer over dit onderwerp:
GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws