Versterken duizenden huizen in aardbevingsgebied van start

De eerste fase van de versterking van woningen in het aardbevingsgebied begint deze maand. Het gaat om 2600 particuliere huizen in vijf plaatsen. Die worden in fases onder de loep genomen door inspectieteams.
Vervolgens worden van alle huizen virtuele 3D-modellen gemaakt. Daarna bepalen de teams of en hoe de panden moeten worden versterkt. Eind van het jaar worden vervolgens de eerste huizen aangepakt.

Overleven

Bij het besluit welke maatregelen nodig zijn, gaat Nationaal Coördinator Hans Alders uit van een aardbeving van 5.0 op de Schaal van Richter.
'Uitgangspunt daarbij is of je de ergste vorm van dreiging in de betrokken woning kunt overleven. Dus niet zo zeer of er nog wel of niet schade kan onstaan. Vergelijk het maar met de afwegingen die worden gemaakt bij andere vormen van dreiging, zoals wateroverlast of stormschade', licht Alders toe.
Hij heeft de betrokkenen in een brief op de hoogte gesteld. Het gaat met name om relatief kwetsbare woningen, zoals rijtjeshuizen die na 1960 zijn gebouwd. Ze staan in Loppersum, 't Zandt, Ten Post, Overschild en de wijk Opwierde-Zuid in Appingedam.
Die gebieden zijn als eerste aan de beurt. Later in het jaar staan dezelfde inspecties op het programma in andere delen van het aardbevingsgebied. Daarbij gaat het onder meer om Middelstum, delen van de gemeente Eemsmond en Delfzijl.

Miljoenen euro's

Uiteindelijk moeten op deze wijze zeventienduizend huizen nader worden bekeken. Met het project zijn miljoenen euro's gemoeid. Alders trekt daarbij een vergelijking met huurwoningen. Daarbij liggen de bedragen per woning tussen de zeventigduizend en honderdduizend euro.
Tijdens een informatiedag op 19 maart worden de eigenaren van de eerste 2600 woningen nader geinformeerd. Dat gebeurt door Alders en de betrokken burgemeesters.

Kritiek

Er is de nodige kritiek op Nationaal Coördinator Hans Alders. Zo zou het versterken van huizen te lang op zich laten wachten.
'We willen het goed en zorgvuldig doen en vooral in overleg met de bewoners. Dat kost tijd. Er is de afgelopen maanden overleg geweest met gemeenten, provincie en het Rijk. Het is nu tijd voor de uitvoering', reageert Alders.

Energieneutraal

Er wordt bij het bouwkundig versterken van de huizen naar gestreefd om de huizen energieneutraal te maken. Of dat lukt is onzeker. Dat heeft te maken met de waardevermeerderingspremie, die Alders hiervoor wil gebruiken. Daar heeft het kabinet nog geen besluit over genomen.
Naast die mogelijke premie van vierduizend euro kunnen huiseigenaren ook nog in aanmerking komen voor een extra bijdrage van drieduizend euro om het huis energieneutraal te maken. Daarnaast kondigt Alders aan dat hiervoor ook nog een lening verstrekt kan worden tegen gunstige voorwaarden.

Lees meer: