Huizen in Groningen miljard minder waard door aardbevingen

Huizen in de provincie Groningen zijn als gevolg van de aardbevingen minimaal één miljard euro in waarde gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).
Het gaat daarbij niet alleen om woningen in de kern van het aardbevingsgebied. De huizenmarkt in heel Groningen is ernstig verstoord, zo wordt geconcludeerd. Driekwart van de waardedaling doet zich voor in de negen erkende aardbevingsgemeenten.

Huizenprijzen in Stad ook gedaald

Bij de rest gaat het om plaatsen buiten die regio. Zo is de waarde van woningen in de stad Groningen met 111 miljoen euro gedaald. In Slochteren is dat 118 miljoen euro. In Hoogezand-Sappemeer gaat het om 90 miljoen euro en huiseigenaren in De Marne moeten het met een waardeverlies van 29 miljoen euro doen.

Uitsluitend verkochte woningen tellen mee

Het gaat in totaal om 180.000 huizen, die gezamenlijk de afgelopen jaren 954 miljoen euro minder waard zijn geworden. Het werkelijke bedrag ligt nog veel hoger. De berekeningen zijn gebaseerd op verkochte woningen. Het effect van huizen die niet verkocht worden, is niet meegeteld.

Effecten op lokaal niveau

Hoogleraar volkshuisvesting en grondmarkt George de Kam baseert deze conclusies op een doorberekening van een recent door de Vrije Universiteit van Amsterdam ontwikkeld model. Daarmee kunnen de effecten van aardbevingen op de huizenprijzen worden berekend op lokaal niveau, zoals in wijken, dorpen en gehuchten.

Gemiddelde voor groot gebied

In de bestaande onderzoeken wordt uitgegaan van een gemiddelde voor een groot gebied. Daarop zijn ook de woningmarktonderzoeken in Groningen gebaseerd, die in opdracht van minister Henk Kamp van Economische Zaken worden gehouden. Daar komt tot nu toe een klein waardeverlies uit.
Ook bij de waardeverminderingsregeling van de NAM voor verkochte huizen wordt van maar een paar procent uitgegaan. In werkelijkheid zijn de woningen veel sterker in prijs gedaald, zo heeft De Kam berekend.
Zo ligt in Loppersum het gemiddelde waardeverlies op twaalf procent. De Marne wordt niet erkend als aardbevingsgebied. Toch zijn daar de huizen als gevolg van de gaswinning ook een kleine vier procent minder waard geworden.

Plaatselijke verschillen

Gemiddeld zijn de huizen in Groningen door de aardbevingen vijfduizend euro in waarde gedaald. Plaatselijk varieert dat sterk. Zo zijn huizen in de gemeente Slochteren twintigduizend euro minder waard geworden door de gaswinning. In kleine dorpen als Thesinge, Sint Annen en Toornwerd ligt dat nog hoger: 26.000 euro.

Hoger beroep

De Kam verwacht dat zijn onderzoek een belangrijke rol kan spelen bij het hoger beroep van de NAM tegen de uitspraak van de rechter over de waardevermindering. De rechter bepaalde dat die daling in waarde voor alle huizen in Groningen vergoed moet worden. De NAM is tegen die uitspraak in beroep gegaan.

Erkenning

Volgens de hoogleraar is het voor het eerst dat de waardedaling zo nauwgezet is berekend. 'Afgezien van het belang voor dat hoger beroep, betekenen de uitkomsten van ons onderzoek een erkenning van de problemen. De huiseigenaren zelf weten natuurlijk al lang en breed dat hun huis fors in waarde is gedaald. Nu wordt dat meer dan bevestigd door ons onderzoek', vindt De Kam.
Kamerlid Tjeerd van Dekken van de PvdA wil minister Kamp bevragen over de kwestie. Hij wil weten waarom er zo'n groot verschil zit tussen het onderzoek van de RUG en het onderzoek van het ministerie van Economische Zaken.