Hanzehogeschool richt zich op nuttiger stages

De Hanzehogeschool richt zich in de komende jaren meer op de praktijk. Stages moeten nuttiger worden en de hogeschool wil dat studenten zich mengen met bedrijven op innovatiewerkplaatsen.
Innovatiewerkplaatsen

Een van de locaties waarop De Hanzehogeschool een innovatiewerkplaats neerzet, is
in Groningen. Daar begeven studenten zich tussen startups, en kunnen bedrijven en de studenten elkaar helpen met bedrijfskwesties en -kennis.

Nuttiger stages

De Hanzehogeschool, dat nog altijd healthy ageing en energie als speerpunten heeft, wil verder stages nuttiger maken dan ze nu zijn. 'We laten onderzoek en stages niet meer op zichzelf staan, maar onderdeel uitmaken van langere leer- of onderzoekslijnen', klinkt het in een video over de nieuwe plannen.

Meerjarenplan

De innovatiewerkplaatsen en stages maken onderdeel uit van het plan 'Vernieuwen in verbinding', dat de Hanze vandaag presenteert. Het is een jarenplan van 2016 tot 2020. 'Het belangrijkste is dat we ons ontwikkelen tot een leergemeenschap waarin studenten, docentonderzoekers en de praktijk elkaar versterken.'