Brede school Winsum moet onderwijs en zorg combineren

De nieuwe brede school in Winsum moet zorg en onderwijs combineren. Het 'integraal kindcentrum' en verpleeghuis De Twaalf Hoven komen samen in één nieuw gebouw.

De nieuwe school zou vijfhonderd leerlingen krijgen.

Drie van de vijf
De gemeente Winsum denkt dat een brede school nog steeds haalbaar is. Drie van de vijf basisscholen in het dorp, De Piramiden, Tiggeldobbe en De Negen Wieken, zien het plan zitten. Dinsdag werd bekend dat de gereformeerde basisschool De Wierde afhaakt. De Borgschool wilde sowieso al zelfstandig blijven.

De Wierde wil het huidige schoolgebouw toekomstbestendig maken. De Borgschool kijkt of nieuwbouw mogelijk is, omdat het pand verouderd is.

Van 0-110 jaar onder één dak
De nieuwe brede school komt op de plek van De Twaalf Hoven en moet hypermodern worden. De huidige schoolgebouwen in het dorp voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd.

De Twaalf Hoven gaat akkoord met de komst van een brede school, maar wil wel graag dat zorg en onderwijs gecombineerd worden. Het verpleeghuis denkt dat de kinderen en ouderen wel het één en ander voor elkaar kunnen betekenen. Hoe dat eruit komt te zien, moet nog verder worden uitgewerkt.

Voor de zomervakantie moet duidelijk worden of de plannen haalbaar zijn.

2019
In januari 2019 moet het oude pand van De Twaalf Hoven vervangen worden. Dan staat de nieuwbouw gepland. 'Oud en jong onder één dak, die samen activiteiten doen. We zijn ervan overtuigd dat dit idee kan werken', vertelt wethouder Harmannus Blok van Onderwijs.

Oog houden voor de afvallers
Directeur-bestuurder Simon van der Wal van schoolbestuur VCPO Noord-Groningen wil dat ook snel is wat de plannen zijn voor De Borgschool en De Wierde. 'Het moet niet zo zijn dat als je niet meedoet aan de brede school, je dan ook niet mee mag doen aan de rest', zegt Van der Wal. 'De gebouwen van de overgebleven scholen moeten ook meegenomen worden in de plannen.'

Lees ook:
- Steun voor brede school in Winsum brokkelt af
- Voldoende draagvlak brede school Winsum, dus door!
- Winsum moet draagvlak zoeken voor brede school
- Verzet tegen nieuwe brede school Winsum
- Onderzoek naar haalbaarheid brede school in Winsum
Meer over dit onderwerp:
WINSUM
Deel dit artikel:

Recent nieuws