'Waddenslib blijkt prima voor de grond'

Waddenslib op zandgrond? Het kan prima. Dat is de conclusie van de pilot die is uitgevoerd door Groningen Seaports. De grond blijkt niet schadelijk te zijn voor gewassen en bodem.
Het havenbedrijf is zo positief over de resultaten dat de proef verder wordt doorgezet. Dan niet alleen op bietengronden, maar ook bij zetmeelaardappelen en graan.

Baggerslib
Vorig jaar maart en april werd 400 ton baggerslib uit de Eemshaven bij vier akkerbouwers en een veehouder in de Veenkoloniën over het land uitgereden. De proef moest uitwijzen of het slib niet te zout zou zijn voor het land. Dat blijkt niet het geval, valt te lezen in het rapport van Seaports.

Voorzichtig met conclusies
'Het slib lijkt zelfs schoner dan de grond op het land.' Bart van der Kolk is namens Groningen Seaports enthousiast, maar: 'We moeten nog wel voorzichtig zijn met het trekken van conclusies over de mogelijke positieve effecten op de gewasopbrengst. Daarvoor is een pilotperiode van een jaar te kort.'

Vervolgtraject
Het vervolgtraject van de proef moet tot midden 2019 lopen en kost 2,1 miljoen euro dat wordt opgehoest door onder andere Seaports, de provincie en ministeries. Aanvullend kreeg het Waddenfonds in december al een verzoek om nog eens 1,4 miljoen euro bij te dragen.

Lees ook: Eerste slib uit Eems uitgereden op akkers Veenkoloniën
Meer over dit onderwerp:
Landbouw Havens economie VEENDAM
Deel dit artikel:

Recent nieuws