Instellingen

UWV mag uitkering terugvorderen

© Google Street View
De uitkeringsinstantie UWV mag teveel uitgekeerde uitkering terugvorderen van de echtgenote van de eigenaar van Beauty Sauna Peize. De vrouw geniet een arbeidsongeschiktheidsuitkering en werkte volgens het UWV van 2007 tot 2012 voor minimaal 26 uur per week als leidinggevende in de zaak van haar man.
De vrouw zou hier 85.000 euro hebben verdiend. Tijdens eerdere zittingen werden voormalige en huidige werknemers gehoord. Volgens de rechter staat niet ter discussie of de vrouw inderdaad in de zaak van haar man heeft gewerkt, zonder dat zij dit opgaf aan UWV.

Geen administratie

De vrouw erkent dat zij is de sauna heeft gewerkt, maar heeft geen administratie van de gewerkte uren bijgehouden. Door het ontbreken van deze controleerbare gegeven is het aantal uren arbeid geschat op basis van alle verklaringen.

Van tafel

De rechtbank vindt de schatting, 26,5 uur per week, niet onredelijk. Dat de vrouw ook deels op privé-basis de sauna bezocht, veegde de rechtbank van tafel. Temeer, omdat zij tijdens de zitting beweerde dat zij tijdens deze privébezoeken aanwijzingen aan het personeel gaf en notities maakte.

Kritiek

Advocaat Van Ophoven bekritiseerde tijdens de zitting de gang van zaken. Zo zouden met name ex-werknemers zijn gehoord en relevante getuigen niet. De rechtbank pareerde die mening. UWV heeft meerdere personen gevraagd om te getuigen, maar niet iedereen wilde. Dat de afwikkeling van deze zaak lang op zich liet wachten, ligt volgens de rechtbank aan het feit dat de vrouw geen opgave heeft gedaan van haar werkzaamheden.