'Met dit plan kan Meij zeker weer tien jaar vooruit'

Uithuizermeeden heeft een nieuwe dorpsvisie. Het toekomstplan is door inwoners zelf bedacht.
Thema's

De Meisters willen dat hun dorp bloeit en goed is voor iedereen, zo staat in de visie. Tijdens drie bewonersavonden is nagedacht over verschillende thema's, zoals:
1. Hoe kunnen we blijven ondernemen in het dorp?
2. Wat doen we met leegstand?
3. Hoe houden we het dorp leefbaar, ook voor ouderen en mensen die hulp nodig hebben?

Ideeën
Aan de hand van die thema's zijn allerlei plannen bedacht. In het centrum hopen mensen op een nieuwe invulling van het oude gemeentehuis. Datzelfde geldt voor leegstaande winkelpanden in de Hoofdstraat.
Ook in de Oranjebuurt moet actie ondernomen worden tegen leegstand en verpaupering, zo wensen de Meisters. Onderhoud van tuinen en openbaar groen zou in handen moeten komen van buurtverenigingen.
Om ouderen de kans te geven langer zelfstandig te blijven wonen, zou er geïnvesteerd moeten worden in aangepaste woningen voor senioren. Ook is er behoefte aan een gezondheidscentrum.

Enthousiast

Harrie Tiekstra van Dorpsbelangen Uithuizermeeden is trots op het resultaat. 'Dit hebben we uitstekend gedaan. Dit is een plan waar Meij zeker de komende tien mee verder kan. Iedereen is enthousiast.'

Lof

Burgemeester Marijke van Beek is vol lof over de toekomstvisie en de inzet van de burgers: 'Dit plan is bedacht door en voor Meisters. Dat vind ik prachtig. Als je in Eemsmond iets georganiseerd wilt krijgen, moet je op Meij zijn. In dat dorp krijg je iets voor elkaar.'
De burgemeester roemt ook de werkwijze, waarbij plannen niet van bovenaf worden opgelegd, maar worden bedacht door burgers. 'Dit is nieuw voor ons, hier moeten we naar toe. Complimenten voor Wethouder Sinot, die met dit idee kwam. Deze visie verdwijnt zeker niet onderin een la.'
Geld
Om de plannen te betalen zal de gemeente geld, dat bestemd is voor leefbaarheid, beschikbaar stellen. Daarnaast doet de gemeente een beroep op woningcorporaties en marktpartijen. Van Beek: 'Er komt ook geld vrij vanwege de problemen rondom de gaswinning. Woningen in het gebied worden al aangepakt. De Economic Board is actief voor het bedrijfsleven. We zullen slim moeten combineren'.