Balans van de aardbevingsproblematiek: 'Elk nadeel heb zijn voordeel' (Deel II)

De pluskant van de balans. Met de erkenning, door de NAM en het ministerie van EZ, van de verantwoordelijkheid voor de aardbevingsschade en –risico's heeft het aardbevingendossier ook een zonnige kant voor de provincie.

Door Willem van Reijendam
(Over de minkanten leest u in deel I)

Werkgelegenheid in de bouw
Om te beginnen wordt er naar schatting zo'n € 100 miljoen per jaar uitgekeerd aan schadeherstel. Een derde daarvan gaat naar aannemers die door het Centrum Veilig Wonen worden ingeschakeld. Uitgangspunt is dat het overgrote deel daarvan 'neerslaat' in de eigen regio omdat het CVW alleen bedrijven als herstelbedrijf erkent als ze gebruik maken van lokale aannemers. Ongeveer twee derde van de bewoners met schade laat die in geld uitkeren. Het ligt voor de hand dat ook zij kiezen voor plaatselijke bouwbedrijven en het anders uitgeven in de bouwmarkt.
Of het in de praktijk ook zo uitpakt is nog maar de vraag. Bij RTV Noord komen veel signalen binnen dat veel werk wordt gegund aan grote bedrijven, deels van buiten de provincie.

De € 125 mln euro die beschikbaar is voor de waardevermeerdering van woningen, meestal in de vorm van zonnepanelen en andere energiemaatregelen komt maar ten dele terecht in Groningen. Er zijn tenslotte in het hele land leveranciers van zonnepanelen. Het is onduidelijk hoeveel uit deze pot in deze regio wordt uitgegeven.

Datzelfde geldt voor de pakweg € 100 miljoen die de preventie jaarlijks zal kosten, al zal een deel daarvan opgaan aan buitenlandse expertise. Als de helft van die € 200 mln opgaat aan materiaal en de rest aan personeel hebben de bouwmarkten samen een extra jaaromzet van € 100 mln en komen er in de bouw bij brute loonkosten van € 50.000 al gauw tweeduizend banen bij, waarvan een groot deel in de provincie. Daar komen nog de 250 kantoormedewerkers bij en 150 schade-experts bij de het CVW voor dit project inzet en de 100 man tellende staf van Nationaal Coördinator Hans Alders nog bij.

Op de balans staan voor de komende zes jaar naar schatting zo'n 2.000 extra banen in de bouw en bij de instanties die de schade afwikkelen. Daarnaast een flinke omzetverhoging bij de plaatselijke bouwmarkten en leveranciers van zonnepanelen.

Lange termijn
Voor de verdere toekomst heeft de provincie niet veel aan deze tijdelijke opleving van de bouwsector erkent gedeputeerde Patrick Brouns: 'We moeten voor de toekomst zorgen dat we de expertise die we opdoen met aardbevingsbestendig bouwen in deze regio internationaal gaan vermarkten. Overal ter wereld vinden aardbevingen plaats en de kennis die wij hier opdoen is overal welkom. Dat merkte ik afgelopen zomer nog in Italië. Daarnaast leren wij ook energieneutraal bouwen en ten derde maken we woningen ook levensloopbestendig, omdat Healthy Ageing één van onze speerpunten is. De combinatie van deze drie maakt onze kennis internationaal interessant.'

Economic Board
Daarnaast heeft ook het Economic Board Groningen een kleine honderd miljoen euro rijks-en provinciegeld te besteden om Groningen van nieuwe economische impulsen te voorzien. Dat komt nog maar langzaam op gang, maar de bedoeling is dat het geld in kleine bedrijven wordt gestoken die voor de lange termijn bijdragen aan de Groningse economie.

Snel internet
Hoogleraar Jouke van Dijk verwacht voor de lange termijn daarnaast veel van investeringen in snel internet in Noord-Groningen. 'Dat is bij uitstek iets dat wij kunnen doen met de middelen om de structuur hier te versterken. Het trekt het type ondernemers dat niet bang hoeft te zijn dat een fabriek aardbevingsbestendig moet worden en bovendien, van de maakindustrie moeten we het toch niet hebben, qua werkgelegenheid. Juist voor de creatieve industrie en de dienstensector is snel internet, of dat nou glasvezel is of niet, een vestigingsvoorwaarde. Maar ook een boer kan niet meer zonder.'

Brouns is het daarmee eens. 'Als provincie zetten we er vol op in om de hele provincie, te beginnen met het aardbevingsgebied snel internet te geven, dat wil zeggen meer dan 100 MB per seconde. Het hangt nog van Europese regels af hoever we daarin mogen gaan. Maar binnen twee jaar moeten we het bereikt hebben en daarmee lopen we ver voor op andere plattelandsgebieden in Nederland.'

Balans
Als hij de balans moet opmaken van de aardbevingsproblematiek dan overheerst bij hem optimisme: 'We hebben ongelofelijk veel last van de gaswinning en de aardbevingen. Je zult het mij nooit een blessing in disguise horen noemen. Maar we krijgen er wel degelijk nieuwe kansen door. Daar kijk ik liever naar. De inwoners van dit gebied hebben behoefte aan economisch perspectief. Dat is er, in de directe werkgelegenheid, en in opbouw van kennis van aardbevingsbestendig bouwen. Om Johan Cruijff maar te citeren: “Elk nadeel heb zijn voordeel.” '

Dit verhaal kwam tot stand met de hulp van Goos de Boer

Lees hier over de minkant van de balans.

Lees hier de andere verhalen op NoordZaken
Meer over dit onderwerp:
economie GRONINGEN
Deel dit artikel:

Reageren

Recent nieuws