Instellingen

VNG waarschuwt: gemeenten moeten ingrijpen om plattelandsverloedering te voorkomen

Toenemende leegstand van agrarische gebouwen dreigt een probleem te worden.
Ze verloederen als gemeenten geen actie ondernemen. Dat zegt Aart de Kruif, lid van de commissie Ruimte en Wonen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Hij is ook wethouder in Barneveld.
De Kruif sprak donderdagavond op een bijeenkomst voor Vlagtwedder raadsleden over de recente ontwikkelingen in de landbouw. Hij ziet de schaalvergroting toeslaan, ook in Zuid-oost Groningen. Daardoor komen veel agrarische gebouwen leeg te staan. 'Als je dat op z'n beloop laat dreigt verloedering', aldus De Kruif.

Halvering

Gemeenten moeten beleid ontwikkelen om dat te voorkomen. Bijvoorbeeld door herbestemming van die gebouwen. En als dat niet lukt: slopen. Zo is het aantal bedrijven in de gemeente Vlagtwedde de laatste 15 jaar verminderd van 313 naar 239, zo becijferde De Kruif. Hij voorspelt, vergeleken met het jaar 2000, zelfs een halvering. Dat is overigens een landelijke trend.

Andere doeleinden

Wethouder Seine Lok van Vlagtwedde is het eens met De Kruif dat er maatregelen genomen moeten worden om leegstand en verloedering te voorkomen. Zijn gemeente is al voorbereid. Zo wordt bekeken of niet meer in gebruik zijnde gebouwen nog voor andere doeleinden geschikt zijn. En inderdaad te slopen als er niets meer mee te beginnen valt.
Aart de Kruif gaf de Vlagtwedder raadsleden nog het advies mee om zich niet tegen schaalvergroting in de landbouw te verzetten, want dat is een proces dat hoe dan ook plaatsvindt, maar het zo goed mogelijk te begeleiden.