RUG-hoogleraar: 'Actie Jumbo is ontoelaatbaar'

De Jumbo mag geen foto's ophangen van winkeldieven. Dat zegt hoogleraar Jan Brouwer van de Rijksuniversiteit Groningen.

In het filiaal in de Oosterstraat in Groningen hangen sinds kort foto's van winkeldieven die voor iedere bezoeker zichtbaar zijn.

Redelijk belang
'De Auteurswet verbiedt het om een portret zonder toestemming openbaar te maken 'voor zoover een redelijk belang van den geportretteerde (…) zich tegen de openbaarmaking verzet',' haalt Brouwer artikel 21 van de Auteurswet aan.

'In de rechtspraak wordt de vraag van 'een redelijk belang' beantwoord door middel van een belangenafweging. Het belang van de geportretteerde is evident: het is vernederend om zo in het nieuws te komen', legt Brouwer uit

Publicatie voegt niets toe
'Dat van de directie is minder duidelijk. Om de winkeldieven tegen te houden is een lijstje met foto's in handen van het dienstdoende personeel voldoende. De publicatie van de foto's voegt weinig of niets toe. Een redelijk denkende rechter zal daarom het belang van de geportretteerde zwaarder wegen.'

'Standpunt OM verbaast me'
'Het standpunt van het OM verbaast mij wel enigszins. In de rechtspraak wordt terughoudend gevorderd bij de publicatie van portretten van verdachten van strafbare feiten. Een verdachte moet voor onschuldig worden gehouden totdat in rechte zijn schuld is komen vast te staan. Die bepaling staat niet voor niets in het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens. Door voorbarig foto's te publiceren zijn er in het verleden complete levens verwoest', besluit Brouwer.

Lees ook: Jumbo in Stad hangt foto's van winkeldieven op: 'Dat is onwenselijk'
Meer over dit onderwerp:
Steven Houkes
Deel dit artikel:

Recent nieuws