Wat doen we met de Eemshaven en Delfzijl?

Een aantal partijen in Provinciale Staten wil zo snel mogelijk duidelijkheid over de positie van de Eemshaven en Delfzijl. Komen beide havens in één nieuwe gemeente te liggen of niet?
Oppositiepartijen VVD en PvdA beantwoorden die vraag met een volmondig ja. Ook coalitiepartij D66 vindt dat er gegronde argumenten zijn om de havens onder te brengen in één gemeente.

Dat vindt het provinciebestuur ook, maar die wil zich nog niet vastleggen op een definitief standpunt: 'Als je het hebt over milieubeleid of wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid dan zijn er goede argumenten om de havens onder te brengen in één gemeente. Tegelijkertijd willen we de gesprekken van gemeenten onderling ook niet van te voren belasten met dit standpunt', zegt gedeputeerde Patrick Brouns (CDA).

Compensatie
Cruciaal hierin is de vraag of Noord-Groningen wordt opgedeeld in één of twee gemeenten. In het geval dat er gekozen wordt voor twee gemeenten, zou de gemeente die zonder haven achterblijft (Hogeland) gecompenseerd moeten worden, vinden VVD en PvdA.
'Dit lijkt me zondermeer redelijk', zegt Statenlid Romke Visser (PvdA). 'De huidige gemeente Eemsmond krijgt een groot deel van haar ozb binnen via bedrijven in de Eemshaven. Als dit wegvalt, zou dat zorgen voor een enorm verlies aan inkomsten.'

Visser pleit voor een systeem waarbij een deel van de ozb over wordt geheveld naar de gemeente zonder havengebied. In de toekomst moet blijken of het zover komt.

Steun voor ingrijpen
Tijdens het debat over de herindeling in Provinciale Staten vormde zich vandaag wel een meerderheid voor het ingrijpen in het herindelingsproces. Onlangs besloot het provinciebestuur om zowel in Noord-Groningen als in Haren de regie naar zich toe te trekken. Tot nu toe betoogde de provincie nog dat de herindeling van onderop zou moeten plaatsvinden.

Oppositiepartijen Partij voor de Dieren, PVV, Partij voor het Noorden en Groninger Belang stemden tegen: 'Het College handelt in strijd met haar eigen coalitieakkoord. Met het vertrek van Commissaris van de Koning Max van den Berg is dit akkoord blijkbaar ook ingeruild', zei Statenlid Marc Scheffers (Groninger Belang), verwijzend naar René Paas, die vandaag voor het eerst optrad als voorzitter van de Staten.

Ook de grootste coalitiepartij SP, blijft moeite houden met de koerswijziging: 'Dit is voor de SP een heel ingewikkeld dossier', zei fractievoorzitter Sandra Beckerman. 'We zijn tegen verdere opschalling. Landelijk hebben we hier vaak tegen gestemd. Onze voorkeur is dat het van onderop gaat, maar in Noord-Groningen en Haren gaat het niet vanzelf. Daarom zullen we de gemaakte keuze wel steunen.'

De komende maanden moet blijken of de keuze van het Provinciebestuur alsnog leidt tot herindeling in zowel het Noorden van de provincie als in de gemeenten rond de stad.

Lees ook:
- Burgemeester Delfzijl blijft tegen supergemeente
- Dossier herindeling
Meer over dit onderwerp:
herindeling DELFZIJL
Deel dit artikel:

Recent nieuws