Reductie van gaswinning zorgt voor krimp van Groninger economie

In bijna alle provincies van ons land is de economie vorig jaar met gemiddeld twee procent gegroeid, behalve in Groningen.
In onze provincie is economie met maar liefst 5,5 procent gekrompen, zo blijkt uit cijfers, die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag heeft gepubliceerd. Waar ligt dat aan?

Minder aardgas gewonnen
Het CBS rekent de aardgaswinning mee. Regionaal econoom Rogier Aalders van de Rabobank weet waarom: 'Lagere gaswinning hebben we als land wel degelijk last van. Heeft 0,4 procent groei gekost vorig jaar. Als we een waardeoordeel willen hangen aan de groeicijfers van Groningen dan is het wel terecht om de nuancering te plaatsen. Het grootste deel van de baten van die gaswinning slaan niet in de provincie Groningen neer.'

Zorg en overheid geen groeisectoren
Door de verdere reductie van de gaswinning heeft onze provincie te maken met economische krimp. Als we de aardgaswinning niet meerekenen, hebben we een groei van 1,8 procent. Dat komt dicht in de buurt van het landelijk gemiddelde van twee procent. Aalders hierover: 'Zorg en overheid zijn niet de groeisectoren van 2015 geweest. Dat verklaart waarom de groei dus iets lager was dan dat landelijk gemiddelde. Zo beschouwd is het een prima groei.'

Demografische krimp
De provincie Groningen loopt in de groei nooit voorop weet ook Aalders: 'Als we naar de afgelopen vijftien jaar kijken, zien we een structureel lagere groei. Dat is voor een deel toe te schrijven aan demografische krimp in een aantal gebieden. Dat leidt tot een dunnere basis voor voorzieningen en een minder aantrekkelijke arbeidsmarkt. Als het betekent dat de leefbaarheid van de hele provincie op het spel wordt gezet dan kan de provincie in een neerwaartse spiraal terechtkomen.'

De nieuwe SRV-wagen
Volgens Aalders is dat in Groningen niet aan de orde: 'Het is omgaan met de nieuwe werkelijkheid. Nieuwe creatieve ideeën bedenken, waardoor de leefbaarheid op peil blijft. Er zijn wel voorbeelden van werk op afstand. De nieuwe SRV-wagen, waar je zelfs de bibliotheek, apotheek en zelfs de bank aan toe kan voegen. Er zijn talloze voorbeelden hoe je met krimpende bevolking en achterblijvende economische ontwikkeling om kan gaan.'

Friesland
Ook Friesland heeft volgens het CBS last van vertekende cijfers. Met de aardgaswinning meegerekend, komt de groei daar uit op 0,6 procent. Als de gaswinning niet wordt meegerekend, is de groei 1,6 procent.

Eerder werd al duidelijk dat de economische groei vorig jaar met 0,4 procentpunt werd gedrukt door de vermindering van de aardgaswinning.

Meer over dit onderwerp:
dossieraardschok economie GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws