Vogelwachterstoren Rottumeroog opgebouwd in Lauwersoog

Het oude vogelwachterstorentje van Rottumeroog is weer opgebouwd. Niet op het eiland zelf, maar in Lauwersoog.

Het torentje maakte tot 2014 deel uit van het onderkomen voor de vogelwachters op het verder onbewoonde Groningse waddeneiland. In dat jaar werd de bebouwing weggehaald doordat het door afkalving van strand en duin in zee dreigde te storten.
Iglo
Daarvoor in de plaats kwam er eerst een tijdelijk tentenkamp voor de vogelwachters, en met ingang van dit jaar staat er een shelter in de vorm van een iglo, die 's winters wordt weggehaald.

Het vogelwachterstorentje is opgebouwd bij het activiteitencentrum van Staatsbosbeheer in Lauwersoog. Daar lag het sinds 2014 in opslag.
'Bijzonder moment'
Dit is de eerste keer dat ik hier weer op sta sinds dat ie op Rottum stond', zegt boswachter Jaap Kloosterhuis nadat hij de trap van het torentje beklommen heeft. 'Dat is toch wel een bijzonder moment' .
Vogelacademie
Vanuit het vogelwachterstorentje kan er onder meer naar het Nieuwe Robbengat worden gekeken. Maar het is vooral een uithangbord voor de zogeheten Vogelacademie die Staatsbosbeheer aan het opstarten is in Lauwersoog.

Kloosterhuis: ' De bedoeling is dat we hier, stap voor stap, steeds meer informatie over vogels gaan geven. Trekvogels, standvogels, hoe broeden ze, al dat soort onderwerpen'.