Conclusie boek gaswinning: 'Oliebedrijven hebben grote invloed op rijksoverheid'

© FPS/Jos Schuurman
'De invloed van de grote gas- en oliebedrijven op de nationale overheid blijkt erg groot. Er is letterlijk sprake van geheime afspraken die de beleidsruimte van de overheid beperken.'
Tot die conclusie komen drie journalisten van het NOS-journaal in het boek De Gaskolonie, dat volgende week wordt gepresenteerd.
De schrijvers Margriet Brandsma, Heleen Ekker en Reinalda Start raakten door hun werk bij het journaal betrokken door de aardbevingen in Groningen. Ze komen er al snel achter hoe gigantisch groot de belangen zijn en hoe weinig rekening is gehouden met de gedupeerden.

Groningers bedonderd

'Duidelijk is wel dat de Groningers bedonderd zijn,' concluderen de auteurs na uitgebreid onderzoek en veel interviews. In het boek wordt een pleidooi gehouden voor een parlementaire enquête.
Door een beroep te doen op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) kregen de schrijvers documenten onder ogen die nog niet naar buiten zijn gekomen. 'Documenten waaruit blijkt dat de beleidsruimte van de overheid beperkt is', licht de uitgever alvast een tipje van de sluier op.

Posities op het spel

De auteurs komen verder tot de conclusie dat de materie nog steeds erg gevoelig ligt. 'Te veel geld (het gaat om honderden miljarden euro's), te veel banen en mooie posities staan op het spel,' zo concluderen ze.
Benadrukt wordt dat het om een landelijk probleem gaat. 'De gaswinning is een landelijke zaak. Het Groningse gas heeft er mede voor gezorgd dat Nederland een flinke achterstand heeft opgelopen bij de transitie naar nieuwe, schone, energie.'
Het eerste exemplaar van De Gaskolonie wordt 13 mei overhandigd aan Commissaris van de Koning René Paas.